Buse YAYLA, Uzman Psikolojik Danışman

Kaygı, Stres, İletişim Problemleri, Tükenmişlik, Performans Kaygısı, Fobiler, İlişki Sorunları, Duyguları Yönetme, Kendini Tanıma, Öznel Mutluluk, Varoluşsal Kaygılar, Özgüven gibi üzerine çalışmaktadır.

Lisans ve yüksek lisans süresi boyunca çeşitli danışmanlık merkezleri ve okullarda psikolojik danışman olarak görev almıştır. Gönüllü yer aldığı çalışmalarda ergen ve yetişkin bireylerle süpervizyon eşliğinde görüşmeler yaparak çalışma tecrübesi elde etmiştir.

2014-2019  Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Lisans, Onur derecesi)

2019-2022  Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Yüksek Lisans)

‘’Genç Yetişkinlerin Yakın İlişkilerde Öznel Mutluluk, Eş Seçimine Dair İnançlar ve Duyguları Yönetme Becerileri Arasındaki İlişki’’ konulu uzmanlık tezi  (The Relationship Between Young Adults’ Subjective Happiness in Close Relationships, Beliefs About Mate Selection and  Emotional Management Skills )

2014-2019  Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Lisans, Onur derecesi)

2019-2022  Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Yüksek Lisans)

‘’Genç Yetişkinlerin Yakın İlişkilerde Öznel Mutluluk, Eş Seçimine Dair İnançlar ve Duyguları Yönetme Becerileri Arasındaki İlişki’’ konulu uzmanlık tezi  (The Relationship Between Young Adults’ Subjective Happiness in Close Relationships, Beliefs About Mate Selection and  Emotional Management Skills )

İş Deneyimi

2017- 2018    İdem Psikoloji Aile Danışmanlık Merkezi

2018- 2019    Psikoterap-İst Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

2019- 2019    Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2020-             Online Psikolojik Danışmanlık

2023-             Ekip Norma Razon Göktürk Şubesi

2023 – Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi / Varoluşçu Akademi
2019 – Cinsel Terapi Eğitimi / Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
2018 – Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi / Dr.Nevin Dölek
2018 – Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagojik Analizi & Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi
2017 – Duygusal Zeka Eğitimi / Yeditepe Üniversitesi
2017 – Kişisel Gelişim ve Yönetsel Yetiler / Sagesse Consultancy
2017 – Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri Eğitim Programı / PsikoTerap-İst Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Uzmanlık ve İlgi Alanları

 • Kaygı
 • Stres
 • İletişim Problemleri
 • Tükenmişlik
 • Fobiler
 • Varoluşsal Kaygılar
 • Özgüven
 • İlişki Sorunları
 • Duyguları Yönetme
 • Kendini Tanıma
 • Performans Kaygısı
 • Öznel Mutluluk
 • Doğru Bilinen Yanlışlara Dair
 • Cinsel Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)
 • Varoluşçu Terapi
 • Çözüm Odaklı Terapi

UZMANIMIZIN DİĞER MAKALELERİ