Çalışmalarımız

 • Bireyi tanıma, değerlendirme, yönlendirme, izleme, bilgilendirme
 • Davranış değiştirme, davranış düzenleme, sorun çözme, ilişki düzenleme
 • Tanıma ve değerlendirme, sorun çözme ve izlemede: Gözlem, görüşme, anket, test (zeka, kişilik, gelişim, yetenek, dikkat, bellek testleri) kullanıyoruz.
 • Sorun çözmede: Bireysel çalışma, grup çalışması, psikodrama, kişisel gelişme çalışmaları yapıyoruz.
 • Bilgilendirmede: Konferans, seminer, sohbet toplantıları, iletişim ve paylaşım grupları düzenliyoruz, kitap ve makale yazıyoruz, alanımızla ilgili yayın ve çalışmaları öneriyoruz.

Kimlere Hizmet Sunuyoruz

 •  Bebeklere, çocuklara, ergenlere, yetişkinlere
 •  Anne-baba adaylarına, anne-babalara
 •  Öğretmenlere, rehberlere, meslektaşlara, stajyerlere

Size Hangi Konularda Yardımcı Olabiliriz

Bebek, çocuk ve ergenleri tanımada

 • Normal çocuğu izleme, gelişim ve olgunluk düzeyini saptama.
 • Akademik, zihinsel, duygusal ve sosyal değerlendirme.
 • Zeka, kişilik ve yetenek testleri ile projektif tekniklerin kullanımı.

Temel ihtiyaçların saptanması ve temel alışkanlıkların kazandırılması

 • Beslenme, yatma-uyku, temizlik-tuvalet alışkanlıklarını kazandırma.
 • Beslenme ve uyku bozuklukları, alt ıslatma, dışkılama düzensizlikleri ile başetme.
 • Bebeği memeden kesme, emzik/ biberon/ bezden kurtarma.

Duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarla başetme

 • Güvensizlik, olumsuz benlik algısı, kimlik karmaşası, cinsel kimlik oluşumu.
 • Dürtüsellik, inat, sinirlilik, saldırganlık, öfke, pasiflik, çekingenlik, içe dönüklük, karamsarlık.
 • Endişe, yeniliğe tepki,tepkisizlik, iletişim kuramama, arkadaş edinememe.
 • Anne-baba ayrılığı/ölümü, boşanma, ayrılık endişesi, bağımlılık.
 • Korkular, fobiler, travmalar (afet, kaza, taciz)
 • Aşırı hareketlilik, yavaşlık.
 • Tırnak yeme, parmak emme, mastürbasyon, tikler, takıntılar.
 • Kötü alışkanlıklar, yanlış arkadaşlıklar, yalan ve çalma ile başetme​.

Akademik sorunlarla başetme

 • Okula uyum, dikkat dağınıklığı, özel öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı
 • Okuma-yazma-çizim-matematikte zorlanma,okul olgunluğu ve ödev sorumluluğu .kazanamama.
 • Sınav hazırlığı ( LGS / OKS / ÖSS / LESS / TUSS ).
 • Sınav kaygısı, okul fobisi,motivasyon eksikliği, verimli ders çalışma.
 • Meslek seçimi, alan seçimi, okul seçimi, hobi seçimi.

Aile içi iletişim ve ilişki sorunlarını düzenleme

 • Anne-çocuk, baba-çocuk, kardeş ilişkilerini düzenleme.
 • Ergenlerle ilişkilerde zorlanma, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal ilişkileri düzenleme.

Bize Kimler Neden Başvurur

 • Bebek sahibi olmaya hazırlanan aileler, kendini acemi hisseden anne- babalar
 • Çocuğunun gelişimi, eğitimi, okulu, psikolojisi ile ilgili sorusu olan anne-babalar
 • Hiçbir sorunu olmayan bebeğini, bilinçli yetiştirmek isteyenler
 • Çocuğunu, gelecek kardeşe hazırlamak isteyenler
 • Bebeğinin gelişimi ve özellikleri ile ilgili tereddütleri olanlar, onu ileri veya geri bulanlar
 • Çocuk doktorunun asabi, hareketli, yavaş… bulduğu çocukların aileleri
 • Çocuğu ile iletişimde zorlanan, onunla ilişki kuramayan anne-babalar,
 • Kardeşleri/ arkadaşları ile geçinemeyen çocukların aileleri
 • Çocuğuna disiplin uygulayamayanlar, çocuğunun davranışlarını düzenleyemeyenler
 • Çocuğuna uygun eğitim-öğretim kurumunu seçmede zorlananlar
 • Çocuğunu ilkokula erken başlatmak isteyenler, çocuğunu okula hazır bulmayanlar
 • Çocuğunun okulda başarılı olmadığını düşünenler
 • Ergenlik döneminde çocuklarında gördükleri değişiklikleri, bir uzman eşliğinde değerlendirmek isteyenler
 • Birey olma yolundaki çocuklarını doğru tanıyarak, doğru hedefler belirlemede profesyonel destek arayanlar
 • Gençlerin becerilerini, ilgi alanlarını, fiziksel ve duygusal güçlerini geliştirerek hayata hazır bir birey olmalarında koç’luğa ihtiyaç duyanlar
 • Ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişimde zorlananlar
 • Gençlerini kötü alışkanlıklardan ve yanlış arkadaşlıklardan, tehlikeli ideolojik gruplardan korumak isteyenler
 • Ergenlerini odalarından çıkaramayan, bilgisayar başından koparamayanlar
 • Çocuklarını ergenlik ve cinsellik konusunda bilgilendirmekisteyenler
 • Değişen bedenlerini, yaşadıkları duygusal dalgalanmaları, aile ile çatışmalarını, hayallerini, beklentilerini, korkularını bir profesyonelle paylaşmak isteyen gençler
 • Yaşam koşulları ile başedemeyen, stresini hafifletmek isteyen, davranışlarını sorgulayan, çocukları veya eşleri ile iletişimde zorlanan, meslek hayatlarında sorun yaşayan genç ve yetişkinler
 • Yoğun çalışan, çocuklarıyla yeterince ilgilenemediklerini düşünen anne babalar
 • Ayrılmış, boşanmış veya boşanmayı düşünen ebeveynler
 • Evlat edinmiş, ikiz-üçüz anne babaları
 • Dünya görüşü,eğitim anlayışı ve değerleri farklı olan eşler
 • Hiçbir sorunu olmadığı halde çocuğunun gelişiminin bir profesyonel tarafından izlenmesini dileyen anne babalar