Klinik Çocuk ve Ergen Psikoloğu Stephanie Tasilaridis

Eğitim

(2021-…) Işık Üniversitesi, Klinik Psikoloji- Çocuk ve Ergen Alt Dal Doktora Programı

(2017-2020) Marmara Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

“Okul Öncesi Dönemde Bağlanma ve Saldırganlık İlişkisinin İncelenmesi Öz-düzenlemenin aracı rolü “konulu yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamıştır.

(2012-2016) Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Onur Derecesi

(2007-2012) FMV Nişantaşı Işık Lisesi

İş Deneyimi

(2023-…) Ekip Norma Razon

(2016-…) Özel Zapyon Rum İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi’nde Psikolojik Danışmanlık

(2019-…) Çeşitli danışmanlık merkezlerinde Klinik Psikolog

(2019) Çizmeli Kedi Akademi Yaratıcı Drama gruplarında Grup Psikoloğu

(2016) Kadıköy Anadolu Lisesi, Gönüllü Stajyer

(2015-2016) Ekip Norma Razon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi Gönüllü Stajyer

(2014) Arçelik A.Ş, İnsan Kaynakları, Gönüllü Stajyer

(2014) Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Gönüllü Stajyer

(2013) FMV Özel Işık Anaokulu, Gönüllü Stajyer

 

Uzmanlık ve ilgi alanları

Çocuk ve Ergenlerde:

Okul Çağı Problemleri, Okul Korkusu, Okula Hazır Oluş Süreci, Akademik Sorunlar/ Akademik Başarıyı Arttırmaya Yönelik Çalışmalar, Zorbalık, Anksiyete Bozuklukları, Bağlanma Problemleri, Duygusal Sorunlar, Çocuk Dönemi Depresyonu, OKB, Özgül Fobiler, Travma, Davranış Bozukluğu, DEHB tedavisi, Özel Öğrenme Güçlüğü Tedavisi, Ergenlik Geçiş Sorunları, Kardeş Kıskançlığı, Özgüven Geliştirme, Öfke ile Baş etme, Uyku Sorunları, Yeme Sorunları, Sınav/Performans Kaygısı, Ebeveyn Boşanma Süreci, Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı, Anne-Baba Tutumları, Ailelere Yönelik Psikoeğitim Çalışmaları, Ailelere Yönelik Filial Terapi Grupları

Yetişkinlerde:
Ayrılık ve terk edilme korkuları, Başkalarını memnun etme/ Hayır Diyememe, Benlik değeri (Öz güven, öz değer ve kendine yeterlilik ), Davranışsal Bağımlılıklar, Değersizlik ve Sevilmeme Hissi, Duygusal Sorunlarla Başa Çıkma, Duyguları Tanıma ve Yönetme, Depresyon, Endişe ve Evham, Genel Mutsuzluk ve Boşluk Hissi, Hayattan Zevk Alamama ve İsteksizlik, İlişkilerde Bağımlılık, İlişkiye Başlamaktan/ İlişkide Kalmaktan Çekinme, Kaygı Problemleri, Kendine Güven ve Yeterlilik sorunları, Kırılganlık ve dayanıksızlık, Kişilerarası Problemler, Mükemmeliyetçilik ve Hata Yapmaktan Korkma, Öfke Kontrol Problemi, Kaygı, Sevgi ve şefkat ihtiyacı, Yalnızlık ve yabancılaşma, Yetersizlik hissi

Almış Olduğu Eğitim Programları / Almış Olduğu Sertifikalar

 • Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı
 • Ruh Sağlığı Çalışanlarına Özel “Sağlıklı Yetişkin Yanımızı Güçlendirme Uygulamaları
 • Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Gelişen Zihnini Besleyecek 12 Strateji
 • Çocuklarla ve Gençlerle Sanat Terapisi Uygulamaları
 • Travmatize Olmuş ve Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Oyun Terapisi
 • Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi
 • Çocuklu Ailelerle Çalışma Teknikleri
 • Öykülerle Terapi
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Kum Tepsisi Terapisi
 • Gelişimsel Oyun Terapisi
 • Filial Oyun Terapisi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Rorschah ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi, Nelihan Zabcı (2018-…)
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Tanı ve Tedavi Eğitimi
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-4
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma Eğitimi
 • Mindfulness Temelli Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Okulda Zorbalıkla Mücadele Teorik/Hukuksal ve Sanat Terapisi Müdaheleleri
 • Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi ve Kısa Bilişsel Müdahalelerin Kullanımı
 • CAS (Cognitive Assesment System) Bilişsel Değerlendirme Ölçeği Eğitimi
 • Oyun Terapisinde Hikaye Anlatımı ve Metafor Kullanımı
 • Okul ve Öğrenme Sorunların Tanıma ve Müdahale Geliştirebilme Eğitimi
 • Oyun- Terapisinde Çocuğun duygularını Anlamak ve Anlamlandırmak
 • Gestalt Kişisel Gelişim Programı
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Çocuk değerlendirme Bataryası

Uyguladığı Terapi Teknikleri

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Play Therapy), Şema Terapi (Schema Therapy), Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Therapy), Kum Tepsisi Terapisi (Sandtray Therapy),

Sanat Terapisi (Expressive Therapy), Gelişimsel Temas Terapisi (Developmental Touch Therapy), Kukla Terapisi (Puppet Therapy), Filial Terapi

Verdiği Seminerler:

Çeşitli kurum ve okullarda aile ve/veya meslektaşlarına yönelik seminerler vermekte; uzman ve öğrencilere yönelik kitap söyleşileri gerçekleştirmektedir. Vermiş olduğu bazı seminer başlıkları:

Oyun terapisi ve çocuk, Pozitif Disiplin, Çocuklarda Öfke Kontrolü, Bilinçli İnternet Kullanımı, Etkili Anne- Baba olmak, Şema Terapi, Çocuklar ve Sınırlar, Narrative (Öyküsel) Terapi, Terapide İçsel Çocuk

Yayınlanan Yazıları

 • Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme Kılavuzu-I kitabında “Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Bozuklu ve ilişkili bozuklukların Değerlendirilmesi bölümünü kaleme almıştır” (2022)
 • Nisan 2019 tarihinden beri Paros dergisinde” Çocuk Psikolojisi-Ebeveynlik” isimli köşesinde her ay düzenli olarak makaleler yayınlamaktadır.