Dilara IŞIK, Uzman Klinik Psikolog

Çocuk ve ergenlerle çalışmakta; Sanat Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi uygulamaktadır.

Eğitim

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Onur Derecesiyle mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk ve Ergen Alt Dalı Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almıştır.

Lisans öğrenimi süresince, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Laboratuvarlarında araştırma asistanı olarak çalışmış, Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezi ve Ekip Norma Razon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. Prof. Dr. Norma Razon’un kurucusu olduğu, ÇocukluDünya internet sitesinde çocuk gelişimi ve ebeveynlik üzerine yazılar kaleme almıştır. Yüksek lisans süreci boyunca, süpervizyon kapsamında çocuk ve ergen danışanlarla psikoterapi seansları gerçekleştirmiş ve ebeveynlerine psikoeğitimler vermiştir.

Fransız Lape Hastanesi Sanat Psikoterapileri Birimi’nde uygulamalı eğitime katılmış ve bu süreçte sanat terapi seanslarında ko-terapist olarak görev almıştır. Eğitim sürecinin sonunda, Fransız Lape Hastanesi’nde Sanat Terapi Uygulayıcısı olarak çalışmaya başlamıştır: Halihazırda, açık serviste kalan her yaşta birey için Yaratıcı Yazı ve Şiir Terapi Atölyeleri gerçekleştirmekte ve çocuk-ergen servisinde sanat terapi seansları yapmaktadır. Fransız Lape Hastanesi Sanat Psikoterapileri Direktörü Uzm. Sanat Terapisti B. Yasemin Adalı’dan süpervizyon almaya devam etmektedir.

Dilara Işık, çeşitli psikoterapi kliniklerinde çocuk, ergen ve genç yetişkin danışanlara psikoterapi uygulamıştır. Şu an Ekip Norma Razon bünyesinde çocuk ve ergenlerle çalışmakta; Sanat Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi uygulamaktadır.

2019-2021 Işık Üniversitesi, Klinik Psikoloji Çocuk ve Ergen Alt Dalı Yüksek Lisans Programı.

2015-2019 Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü.

İş Deneyimi

 • Mart 2023-… Psikoterapist, Ekip Norma Razon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi, Göktürk Şubesi.
 • Aralık 2022-… Dışavurumcu Sanat Terapi Uygulayıcısı, Fransız Lape Hastanesi.
 • Haziran 2022 – Kasım 2022 Sanat Terapisinde Klinik Uygulamalar Asistanı ve Ko-Terapist, Fransız Lape Hastanesi.
 • Mayıs 2022-… Psikoterapist, Bi’Şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, “Öğrencilere Seans Destek Projesi” kapsamında.
 • Aralık 2021- Ocak 2023 Psikoterapist – Serbest Zamanlı Klinik Psikolog, A’N Psikoloji Nişantaşı.
 • Ekim 2020 – Ocak 2021 Psikoterapist, Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında.
 • Ekim 2018 – Haziran 2021 Makale Yazarı, Çocuklu Dünya Eğitim Sitesi.
 • Mayıs 2018 – Nisan 2020 Stajyer Psikolog, Ekip Norma Razon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi, Nişantaşı Şubesi.
 • Ağustos – Eylül 2017 Stajyer, Özel Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezi.
 • Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi ve Kısa Bilişsel Müdahalelerin Kullanımı, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Klinik Psikolog Dr. Olcay Güner ve Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç, Mart 2023.
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikolog Emre Konuk ve ekibi, Şubat 2023.
 • Travma, Post-Travmatik Stres ve Büyüme Süreçlerinde Sanat Terapisi, İstanbul Sanatla Yaşam, Uzm. Sanat Terapisti Yasemin Adalı, Uzm. Sanat Terapisti Aslıhan Özcan, Uzm. Sanat Terapisti Leyla Akça Atik, Kasım 2022 – Ocak 2023.
 • 400 Saat Süreli Kapsamlı Sanat Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, İstanbul Sanatla Yaşam, Uzm. Sanat Terapisti B. Yasemin Adalı ve ekibi, Ekim 2022 – Halen.
 • Sanat Terapisinin Temelleri, Fransız Lape Hastanesi, İstanbul Sanatla Yaşam, Eylül 2022.
 • Sanat Terapisinde Klinik Uygulamalar Eğitim Programı, Fransız Lape Hastanesi Sanat Psikoterapileri Birimi, Haziran 2022 – Ağustos 2022.
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimi – İmgelerle Çalışma, Sanat Eserine Bakma Stratejileri ve Becerileri, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Sanat Terapisti Prof. Dr. Michael Franklin, Ekim 2021.
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimi – Çağdaş Sanat Terapisinin Tarihi, Kuramı ve Teknikleri, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Sanat Terapisti Prof. Dr. Michael Franklin, Haziran 2021.
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi ve Süpervizyonu, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Uzm. Psikolog Funda Akkapulu, Ekim 2020 – Mayıs 2021.
 • Çocuk Terapisine Aileyi Entegre Etmek Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikolog Ceren Kurtay Doğan, Şubat 2021.
 • Çocuk ve Ergen Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Çocuk ve Ergen Alt Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Aktan, Ekim 2019 – Ocak 2021.
 • Çocuklar ve Gençlerle Sanat Terapisi Uygulamaları Eğitimi, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Klinik Psikolog Dr. Olcay Güner ve Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç, Temmuz 2020.
 • Çocuk ve Ergen Psikolojik Test ve Değerlendirme Eğitimi ve Süpervizyonu, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Çocuk ve Ergen Alt Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Aktan, Ekim 2019 – Haziran 2020.
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu, Simge Psikoloji Oyun Terapisi Eğitim Merkezi, Dr. Alyssa Swan, Aralık 2019.
 • Jungien Şiir Terapisiyle İçsel Kaynaklara Ulaşmak Atölyesi, Sanat Psikoterapileri Haftası kapsamında, İstanbul Sanatla Yaşam Merkezi, 2023.

Uzmanlık ve İlgi Alanları

 • Kaygı
 • Korku
 • Duygusal sorunlar
 • Depresyon gibi duygu durum bozuklukları
 • Yeme sorunları
 • Uyku sorunları
 • Travma
 • Yas
 • Taciz ve istismar
 • Takıntılar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Mükemmeliyetçilik
 • Boşanma, taşınma ve okul değişiklikleri
 • Sınav süreci danışmanlığı
 • Akran zorbalığı
 • Arkadaş sorunları
 • Ailelere yönelik psikoeğitim
 • Kardeş kıskançlığı
 • Sosyal beceriler
 • Özgüven gelişimi
 • Çekingenlik
 • Davranış problemleri
 • Öfke problemleri
 • Sınırlar
 • Dürtüsellik
 • Sanat Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • EMDR Terapisi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

UZMANIMIZIN DİĞER MAKALELERİ