Norma NASİ ŞEBİ, Uzman Psikolog-Oyun Terapisti

Bebeklik dönemi, okul öncesi, ilkokul çağı ve ön ergenlik dönemindeki çocukların tanıma ve özelliklerine uygun yönlendirme, sorun çözme çalışmaları ve grup çalışmaları yapmaktadır.

2010-2012 Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesini “0-6 yaş dönemindeki çocuklatın eğitim ve danışmanlık merkezine gelme nedenlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi” konusunda hazırlayarak tamamladı.

2005-2009 Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünü tamamladı.

2002-2005 Evrim Lisesi

1991-2002 FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi

İş Deneyimi

2022-.. Ekipnormarazon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi Göktürk Şubesi- Kurucusu-Oyun Terapisti

2010-… Ekipnormarazon, Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi, Uzman Psikolog-Oyun Terapisti

Haziran 2008-Haziran 2010 Ekipnormarazon, Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi, Stajyer Psikolog

Ağustos 2008- Ekim 2008 Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Stajyer Psikolog

Ekim 2007- Haziran 2008 Kids Özel İdeal Çocuk Merkezi, Stajyer Psikolog

Kişisel

Evli ve ikiz çocuk annesidir.

Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey Eğitimi, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Fide Danışmanlık Merkezi, 2020

Bağlanma Temelli Uyku Danışmanlığı Eğitimi, Psik. Danışman Tansu Oskay, Uyku Akademisi, Ocak 2019

Hikaye ile Oyun Terapisi (Story Play), Dr. Joyce C. Mills, Simge Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, 29-30-31 Mart- 1 Nisan 2018

Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, Dr. Neslihan Zapçı,  Rorschah ve Projektif Testler Derneği, 2018

Cinsel İstismara uğramış çocuklarda Oyun Terapisi Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, 22-23 Şubat 2018

EMDR I. Düzey Eğitimi, Prof. Dr. Emre Konuk, Klinik Psikolog Asena Yurtsever, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 21-22-23-24 Mayıs 2015

EMDR ve Hikaye Tekniği Çalıştayı, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Fide Danışmanlık Merkezi, 20 Haziran 2015

Beden Dili Eğitimi, Dr. Lütfü Kaan Özdemir, Bilgelik Enstitüsü, 3 Haziran 2015

Çocuklarda Cinsel İstismar, Prof. Dr. Gökhan Oral, 15 Mart 2014

Kısa Dönem Oyun Terapisi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, 7-8 Aralık 2013

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, 5-6 Aralık 2013

Travmatize Olmuş Çocuklarla Oyun Terapisi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, 19-20-21-22 Eylül 2013

Deneyimsel Oyun Terapisi Terapist Sertifikası Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, Nisan 2013

Gelişimsel Dokunma Terapisi Terapist Sertifikası Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, Şubat 2013

Filial Terapi Terapist Sertifikası Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, Şubat 2013

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Terapist Sertifikası Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, Aralık 2012

Oyun Terapisi Uluslararası Terapist Olma Sertifika Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat, Aralık 2012- Aralık 2013

Psikanalitik Oyun Terapisinde Öfke Duygusu ile Çalışma- Vaka Sunumu, Doç. Dr. Sibel Halfon, 5 Eylül 2012

“Sokakta Yaşayan Çocuklar İçin Terapötik Bakış Açısı ve Uygulamasının Tanıtılması” Uluslararası Sempozyum, Maltepe Üniversitesi, 8 Kasım 2012

Aşkın Yas Tutma Hali Midir Yoksa?, Psikolog Mine Özgüzel, 9 Haziran 2012

Nöropsikolojik Testler Eğitimi (Stroop Testi, TBAG Formu, İşaretleme Testi Türk Formu ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi), Prof. Dr. Sirel Karakaş, Psk. Dr. Elvin Doğutepe Dinçer, Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan, Altis Danışmanlık Merkezi, 30 Nisan-1 Mayıs 2011

Psikanalitik Bakış Açısından Ruhsal Gelişim, Psikoterapist Feramerz Ayadi, Temmuz-Ağustos 2011

Psikolojik Testler Derneği Uygulayıcı Sertifika Programı (Aleksander Pratik Yetenekler Testi, C.A.T (Çocukların Algı Testi), Lousia Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Evvel Zaman Psikanalitik Hikayeler Testi), Kasım-Aralık 2011

Okul Başarısızlığı Altında Yatan Nedenler, Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, 25 Aralık 2010

Çocuk Değerlendirme Paketi, Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı Kurs Sertifikası, Kurs Yöneticisi Doç. Dr. Gülsen Erden, 22-23-24-25 Mayıs 2010

Wısc-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) Eğitim Programı, Türk Psikologlar Derneği, Eğitmen Klinik Psikolog Çiğdem Bilgen, M.A., 04-27 Ekim 2010

“Okul öncesi Dönemde, Ölçme-Değerlendirme ve Temel Danışmanlık Becerileri” 1. Modüş Eğitimi, Psikolog Şeyma Çavuşoğlu, Psikolog Tolga Erdoğan, Psikolog Sevilay Kahveci, Psikoloji İstanbul, 16 Mayıs 2009

“Psikolojiyi Yeniden Düşünmek” Sempozyumu, Haliç Üniversitesi, 2-25 Mayıs 2007

“Risk Altındaki Yaşamlar” Konulu 12. Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi (dinleyici), Yakın Doğu Üniversitesi, 5-6-7-8 Temmuz 2007

Çocuk Gelim Dönemleri ve Oyun

2 yaş Sendromu

Cinsel İstismardan Çocukları Koruma Yolları

Disiplin

Tuvalet Alışkanlığı Nasıl Kazandırılmalı

Kardeş ve Arkadaş İlişkisi

Çocukların Korkuları ve Endişeleri İle Başetme Yöntemleri

2 Yaşındaki Çocuklara Sınır Koyma

Çocuğa Özgüven Nasıl Kazandırılmalı

Uzmanlık ve İlgi Alanları

 • Bebeklikten ön ergenliğe kadar çocuklarda:
 • Travmalar
 • Özgüven Sorunları, çekingenlik
 • Sosyal Beceri Geliştirme Çalışmaları
 • Arkadaş Sorunları
 • Kaygı bozuklukları
 • Korku ve endişeler
 • Taciz ve istismar
 • Zorbalıkla başa çıkma
 • Davranış Sorunları
 • Öfke ile başa çıkma
 • Boşanma
 • Yeme Sorunları
 • Uyku Sorunları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Alt Islatma, Kaka Kaçırma, Kaka Tutma
 • Takıntılar
 • Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite sendromu, Özel Öğrenme Bozukluğu
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Dikkat Geliştirme Çalışmaları
 • İletişim Sorunları
 • Ailelere Yönelik Psiko-eğitim çalışmaları
 • Okul öncesi ve ilkokul çocuklarına ve ailelerine yönelik Grup Çalışmaları
 • Sosyal Beceri ve Güvenli Davranış Geliştirme Grupları
 • Verimli Ders Çalışma Grupları
 • Ailelere Yönelik Filial Terapi Grupları
 • Oyun Terapisi (Play Therapy)
 • Kum Tepsisi Terapisi (Sandtray Therapy)
 • Kukla Terapisi (Puppet Play Therapy)
 • Sanat Terapisi (Expressive Therapies)
 • Bilişsel-Davranışçı Terapi (CBT)
 • Filial Terapi
 • Duyusal Temas Terapisi (Developmental Touch Therapy)
 • Hikaye Anlatma Teknikleri (Storytelling Techniques)
 • EMDR

UZMANIMIZIN DİĞER MAKALELERİ