MESLEKİ PAYLAŞIM TOPLANTILARIMIZ

Geçmiş yıllarda gercekleşmiş “Meslektaşlarımızla Paylaştığımız Toplantılarımız”.

24 Aralık 2005 cumartesi günü 16.00-18.00 saatleri arasında paylaşım, iletişim ve bilgilendirme amaçlı olan ve Nilüfer Devecigil’in, OYUN TERAPİSİ, konulu sunumu gerçekleşmiştir.

21 Ocak 2009 çarşamba günü 18.30-20.30 saatleri arasında paylaşım, iletişim ve bilgilendirme amaçlı olan ve Gila Şeritçioğlu’nun (M.A.,CAGS) Yaratıcılık ve Dışavurumsal Yöntemlerin Kullanımı,  Yaratıcılık nedir? Yaratıcılığı bloke eden faktörler nelerdir? Yaratıcılığın ortaya çıkmasını destekleyen koşullar nelerdir? Dışavurumsal tekniklerin çocuklarla kurulan iletişimde etkisi nedir? konulu sunumu gerçekleşmiştir.

25 Aralık 2010 cumartesi günü 17.30-19.30 saatleri arasında paylaşım, iletişim ve bilgilendirme amaçlı olan ve Dr. Sabri Yurdakul tarafından  ‘Okul başarısızlığı ve altında yatan nedenler’ konulu sunumu gerçekleştirilmiştir.

15 Ocak 2011 cumartesi günü 17.30-19.30 saatleri arasında, Kadiköy şubemizde, paylaşım, iletişim ve bilgilendirme amaçlı olan  ve Klinik Psikolog Dilek Çetinyol  tarafından  OYUN TERAPİSi (“non-direktive Playtherapy”, Virginia M. Axline (1964 ), ‘Bu terapi yöntemlerinde seansların “yönetimi” çocuğa bırakılıyor.
Çocuk oyun odasında biriktirmiş tüm duygularını oyuncakları ile oyunda çıkarmasına ortam yaratıyor.
Terapist bu yöntemde çocuğun davranışını değerlendirmeden, sadece aynalıyor ve dikkat ile izliyor.
Terapi’nin hedefi çocuğun kendini bir birey olarak görmesi, kendi yaptıklarını ve duygularını algılaması.
Sunumda hangi problemlerde bu yöntem kullanılıyor, yöntemin güçlü ve zayıf tarafları nelerdir, diğer oyun terapileri ile de karşılaştırmalı.’)
konulu sunumu gerçeklemiştir.

7 Ocak 2012 cumartesi günü 17.30-19.30 saatleri arasında, Nişantaşı şubemizde,
paylaşım, iletişim ve bilgilendirme amaçlı; Çocuk Sağlığı ve Duyusal Bütünleme (Sensory Integration)Uzmanı Gülçin Yegen tarafından sunulan ve son yıllarda sıkça söz edilen bir konu olan DUYUSAL BÜTÜNLEME konulu toplantımız , Duyusal Bütünleme-Temel Duyusal Sistemler-Duyusal Bütünleme Bozukluğunun Sebepleri-Duyusal Bütünleme Terapisinin Uygulama Alanı-Duyusal Bütünlemede Görülen Bozukluklar ve Bunlara Eşlik Eden Bozukluklar-Duyusal Bütünleme ve Terapi Süreci-Soru-Cevap içeriğiyle gerçekleşmiştir.