İvet ALBUKREK, Uzman Psikolojik Danışman - Pedagog EMDR Terapisti

EĞİTİM

1999 – 2001 İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı’nı tezini, “Anne Baba ve Çocuk Tarafından Algılanan Babanın Çocuğa Karşı Tutumu ile Çocuğun Benlik Kavramı Arasındaki İlişki” konusunda hazırlayarak tamamladı.

1992 -1996 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı.

1979 – 1992 FMV Özel Işık Lisesi’nden mezun oldu.

KATILDIĞI EĞİTİM GRUPLARI- SERTİFİKA PROGRAMLARI VE SEMİNERLERİN BAZILARI

 • Mentalization-Based Treatment for Adolescence (MBT-A), Trudie Rossouw, Anna Freud Center
 • Delight in Me: Bringing Back the Joy for Families in Distress in Play Therapy, Paris Goodyear-Brown
 • ​Riskli Ergenlerle Çalışmak: Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı, Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı Mathethew D. Selekman
 • EMDR ve Ergenlerle Performans Geliştirme, Sophia Barna, Davranış Bilimleri
 • Çocuklarla EMDR ve Hikaye Tekniği, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • EMDR Çalıştayları, Oyun Terapisi ve EMDR- Hayal Demirci
 • ​EMDR 1. Ve 2. Duzey Eğitimi, Prof. Dr. Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • ​Öyküsel Terapi, Klinik Psikolog Evren Gürsoy
 • Kısa Dönem Oyun Terapisi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhan Seedat
 • EMDR Sempozyumu
 • Travmatize Olmuş Çocuklarla Oyun Terapisi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Terapist Sertifikasi Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat
 • ​Gelişimsel Dokunma Terapisi Terapist Sertifikası, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat
 • Filial Terapi Terapist Sertifikası Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Terapist Sertifikası Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoterapist Reyhana Seedat
 • Aile Ve Çift Terapisi Eğitimi, Bakış Danışmanlık Merkezi, Prof. Dr. Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Yankı Yazgan Supervizyon Grubu, devam etmekte
 • Psikanalitik Oyun Terapisinde Öfke Duygusu İle Çalışma –Vaka Sunumu, Sibel Halfon Phd, Ekipnormarazon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi
 • Psikolojik Testler Derneği Uygulayıcı Sertifika Programı (Bender- Gestalt Algı ve Koordinasyon Testi1-2, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Good-Enough Hariss, Metropolitian Okul Olgunluğu testi, Peabody Resim-Kelime Testi, Porteus Labilentleri, R.B Cattel 2A Testi, Aleksander Pratik Yetenek Testi, C.A.T, Louısa Düss Psikoanalitik Hikayeler Testi ve Frostig Görsel Algı ve Koordinasyon testleri)

– Psikolog ve Pedagoglar İçin Psikofarmakoloji- Prof. Dr. Yankı Yazgan

– Neden İçimize Dönmeliyiz? Nasıl İçimize Döneriz? – Psik. Mine Özgüzel

– ​Semboller Ve Sembol Dili, Rüyalarımız Ve Diğer Gerçeğimiz – Psik. Mine Özgüzel

– İnsan İnsan İçin Tehlikeli midir? İnsanın Varoluş Sorunu – Psik. Mine Özgüzel

– Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Matematik Alanında Yaşadıkları Sorunlar, Pencere Psik. Dan. Ve Tedavi Merkezi – Doç. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş

– Özel Öğrenme Güçlüğü, Pencere Psik. Dan. Ve Tedavi Merkezi -Doç. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş

– Oyun Terapisi Süpervizyon Grubu- Prof. Dr. İsmail Ersevim

 • 1997 Ekipnormarazon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi
 • Eğitimci – Pedagog olarak çalışmakta.
 • 1994-1998 Çocukla evde takip ve eğitim çalışmaları
 • 1994-1995 İstanbul Üniversitesi Odyometri Servisi Staj(İşitme kaybı olan çocuklarla çalışmalara katılma). FMV Özel Işık İlkokulu Rehberlik Servisi’nde Staj
 • 1995-1996 İstanbul Üniversitesi Çocuk Evi

Staj

 • 1996-1999 Özel Doğuş Okulları Rehberlik Servisi Rehber Öğretmenlik.
 • 2004-2005 FMV Özel Ayazağa Işık Anaokulu Rehber Öğretmenlik.
 • Oyun Terapisi (Play Therapy)
 • Kum Tepsisi Terapisi (Sandtray Therapy)
 • Kukla Terapisi (Puppet Play Therapy)
 • Sanat Terapisi (Expressive Therapies)
 • Bilişsel-Davranışçı Terapi (CBT)
 • Filial Terapi
 • Duyusal Temas Terapisi (Developmental Touch Therapy)
 • EMDR (Eye movement desensitization reprocessing)
 • Hikaye Anlatma Teknikleri (Storytelling Techniques)

UZMANLIK VE İLGİ ALANLARI

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındakileri tanıma ve özelliklerine uygun yönlendirme, sorun çözme çalışmaları, ailelerle ve çocuklarla/gençlerle bireysel ve grup çalışmaları yapmaktadır.

 

Bu çalışmaları yaparken verdiği hizmetler;

 • Çocukların ve ergenlerin zihinsel, sosyal ve duygusal özelliklerini tanıma ve anlamada aileyi bilgilendirme,
 • Ergenlik döneminde iletişim becerilerini kullanmayı öğrenme,
 • Duygusal sorunları anlamada ve başetmede çocukların ve ailelerinin farkındalığını arttırma /yol gösterme,
 • Davranış sorunlarını değiştirmeye yönelik çalışma ve yönlendirme,
 • Akademik başarıyı değerlendirme ve arttırmada aileye, çocuğa ve öğretmenine yol gösterme,
 • ADD/ADHD’li (Dikkat ve Konsantrasyon Eksikliği)ve Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocukları ve ailelerini, akademik ve duygusal olarak bireysel ve/veya grup çalışmalarıyla destekleme,
 • Sosyal uyum sorunları ve aile içi iletişim sorunları yaşayan çocuklara danışmanlık verme ve anne babalarını yönlendirme çalışmalarını sürdürme,
 • 2-6 yaş grubu çocukların anne babalarına ebeveynlik becerilerini geliştirici, çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirici “Filial Terapi Eğitimi” verme,
 • Etkili ve Verimli Ders Çalışma, Sosyal Beceri Geliştirme (özgüven, öfke kontrolü, duygu düşünce ifadesi, akran ilişkilerini başlatma ve sürdürme, zorbalıkla baş etme) konularında çocuklar ve aileleriyle grup çalışmaları,
 • Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinde okumakta olan stajyerlere belli dönemlerde süpervizyon hizmeti verme,
 • Farklı gazete ve dergilere makaleler yazma,
 • Kurumumuzda, farklı anaokullarında ve çeşitli mekanlarda ailelere seminerler verme,

KİŞİSEL

Evli ve bir erkek, bir kız çocuk annesidir.