ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİN RUH SAĞLIĞINDAN KİM SORUMLU

Yazar : Ditsa ALATON, Eğitim Danışmanı – Psikolog

Bozuk ya da zayıf ruh sağlığı, topluma öfke, şiddet, istismar, alkol-madde kullanımı, HIV aids, intihar olarak yansıyor.

Genelde problem, güçlü asetler, güçlü de€erler, güçlü yapılandırmalar olmayan ortamlardan kaynaklanıyor!

Çocuk/genç ruh sağlığında karşımıza çıkan başlıca engeller fakirlik/ etnik gruplar/ sağlıksız çevre koşulları, yetersiz aile modeli/stres/yalnızlık ve çevreden ayrı kalma. 0-6 yaş, çocuğun gelişiminde çok önemli bir dönem, çünkü sinir sistemi yani nörolojik gelişim oluşuyor. Bu dönemin diğer önemi ise, çocuğun ruh sağlığının temel taşını oluşturan güven duygusunun, bu süreç içinde kazanılması.

Son senelerde ‘Bağlanma-attachement’ kavramı üstünde çok duruluyor. Sıcak anne, ”süt veren” besleyen anne, ten teması sağlayan anne, çocukta doyumu//çocuğun ihtiyacını doğru anlayan ve karşılayan anne, çocukta anlaşılmışlık duygusunu//aradığı zaman anneye ulaşabilmesi ise, çocukta güvende olmanın huzurunu karşılayacak ve öğretecektir. Çocuğun yaşadığı ortamdan soyutlanmaması, etrafında olanları izleyebilme fırsatına sahip olması, uyaranları algılayabilme fırsatının olması, ise zihinsel ve sosyal gelişimini hızlandıracaktır.

Annenin sıcaklığını hissetmeme, anne tarafından doyurulmama, anne tarafından anlaşılmama, aradığı zaman anneyi bulamama, çevreden uzak tutulma, yetersiz uyarılma ileride yoksunluk sendromunu geliştirecektir çocukta. Bu da, dünyayı güvenilmez bir yer olarak algılamayı beraberinde getirecektir. Okul, çocuk/gencin ruh sağlığı oluşumunda, diğer çok önemli bir yapı taşı. 12 sene gibi ciddi bir hayat dilimini okulda geçiren çocuk/gence, okulun, bu süreç içinde, kendi ve geleceği ile ilgili pozitif düşünceler geliştirmesini /duygu ve düşüncelerinde denge sağlayabilmesini/ sınır ve kurallara uyum sağlayabilmesini ve destekleyici arkadaşlıklar kurabilme imkanlarını sağlaması gerekiyor.

Bu yüzden her şartta çocuk/gencin okuldan uzak kalmaması, okula gelmesi çok önemli. Çevre, aile, okul şartlarını iyileştirerek çocuk/gençlerimizin akademik ve sosyal hayatını güçlendirmiş oluruz!

Çocuk/gençte, güçlü ve zayıf yönlerinin farkındalığını sağlayabilme, geliştirme ve destekleme ise, çocuklarımızı gençlerimizi hayata hazır, dayanıklı, başka bir deyişle, ruh sağlığı sağlam bireyler olma sansını verecektir. Sağlam ruh sağlığı, için sosyal kurumların, ailelerin, sivil kuruluşların elele “Eğitimde Önleyici Modelin’’ önemini hatırlayarak hareket edebilmeleri umuduyla.